ทบทวนความรู้ Inheritance

Inheritance หมายถึง การที่ Class ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ (SubClass) ภายใต้ Class ใดๆ (SuperClass) โดยการสืบทอด Attribute และ Method ของ Class นั้นๆ มาด้วย ดังนั้น SubClass ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะมี Attribute และ Method เหมือนกับ SuperClass นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไข Attribute และ Method ของตนเองได้อีกด้วย โดยไม่ส่งผลต่อ SuperClass แต่อย่างใด

เช่น

public class Test1 {
int a=0;
int b=0;
}

public class Test2 extends Test1{
int c = 3;
}

จากตัวอย่าง Class Test2 Inherit มาจาก Class Test1 ดังนั้น Attribute ของ Class Test2 ทั้งหมดที่มี คือ a, b และ c

Source : http://www.softwaresiam.com

Advertisements
เขียนใน Object Oriented Programming
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,990 hits