คลังเก็บบล็อก

ขั้นตอนการ set ADHOC ให้กับ Window 7 Starter

การตั้งค่า AD HOC บน window 7 Starter. ข

Tagged with: , , , , , , ,
เขียนใน ข่าวสาร IT

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เด็ก ๆ IT ต้องทราบแ

Tagged with: , , , , , , , , ,
เขียนใน ข่าวสาร IT

Assignments#1 งานกลุ่ม

Assignment # 1: ศึกษาการวางแผนด้านระบบสา

Tagged with: , , ,
เขียนใน Uncategorized

การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu

การติดตั้งอักษร (Fonts) ในระบบปฏิบัติการ

เขียนใน Com & IT Fun

object oriented programming

 

เขียนใน Object Oriented Programming

Domain Name Server

DNS ย่อมากจาก Domain Name Server … เป็นร

เขียนใน Com & IT Fun, Internet & E-commerce

ทบทวนความรู้ Inheritance

Inheritance หมายถึง การที่ Class ถูกสร้า

เขียนใน Object Oriented Programming
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,997 hits