คลังเก็บบล็อก

object oriented programming

 

เขียนใน Object Oriented Programming

ทบทวนความรู้ Inheritance

Inheritance หมายถึง การที่ Class ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ (SubClass) ภายใต้ Class ใดๆ (SuperClass) โดยการสืบทอด Attribute และ Method ของ Class นั้นๆ มาด้วย ดังนั้น SubClass ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ จะมี Attribute และ Method เหมือนกับ SuperClass นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมหรือแก้ไข Attribute และ Method ของตนเองได้อีกด้วย โดยไม่ส่งผลต่อ SuperClass แต่อย่างใด เช่น public class Test1 {

เขียนใน Object Oriented Programming
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,907 hits