คลังเก็บบล็อก

object oriented programming

  Advertisements

เขียนใน Object Oriented Programming

ทบทวนความรู้ Inheritance

Inheritance หมายถึง การที่ Class ถูกสร้า

เขียนใน Object Oriented Programming
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,997 hits