คลังเก็บบล็อก

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เด็ก ๆ IT ต้องทราบและเรียนรู้ เข้าใจ นำไปใช้ครับ ถึงแม้ว่าท่านจะทำงานในภาคเอกชน ก็ต้องทราบ เพราะอย่างไรก็แล้วแต่ ท่านยังต้องติดต่อกับภาครัฐอยู่ดี รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ >>> http://www.treconwebsite.com/images/stories/government-website-standard.PDF

Tagged with: , , , , , , , , ,
เขียนใน ข่าวสาร IT
Google Site

https://sites.google.com/site/nopkkw/

QR Code

qrcode

Blog Stats
  • 5,907 hits